Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym od 1 kwietnia 2009 r. rozpoczyna realizację projektu systemowego którego celem jest nabycie nowych kwalifikacji ułatwiających dostęp do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Po przeprowadzeniu kampanii promującej projekt „Aktywnym Bądź” w drodze rekrutacji zostanie wyłoniona grupa 18 uczestników pozostających bez pracy oraz osób zatrudnionych z terenu Gminy Bargłów Kościelny będących świadczeniobiorcami GOPS. Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 18 – 35 lat. Zgodnie z założeniami projektu uczestnicy odbędą kurs prawa jazdy kat. B; będą uczestniczyć w warsztatach szkoleniowych z doradcą zawodowym i psychologiem.

Ponadto uczestnicy projektu wezmą udział w przygotowaniach oraz będą aktywnie uczestniczyć w rodzinnym festynie integracyjnym, który zostanie zorganizowany w ramach realizowanego projektu. Rekrutacja uczestników zostanie przeprowadzona w dniach 7 – 8 kwietnia 2009 r. w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny.

Wszelkich informacji udziela GOPS w Bargłowie Kościelnym.

Projekt „Aktywnym Bądź” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego