Dzisiaj jest: Sobota 25 Maja 2019 roku, Imieniny obchodzą: Epifan, Grzegorz, Imisława, Maria Magdalena, Urban
Do końca roku zostało: 221 dni!


Bargłów Kościelny, dnia 16 czerwca 2017 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bargłowie Kościelnym

ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

 

GOPS. 271.2.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym z siedzibą przy ul. Augustowskiej 47, 16-320 Bargłów Kościelny informuje, że dnia 16.06.2017 r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na „Przeprowadzenie treningów oraz indywidualne wsparcie doradcze uczestników i uczestniczek projektu „Aktywnym Bądź!”

Przed upływem terminu składania ofert złożono 3 oferty.

 

CZĘŚĆ I INDYWIDUALNE WSPARCIE DORADCZE

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

  • część I: 43.173,00 zł brutto,

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Okres doświadczenia

(w latach)

Razem brutto wartość cz. I oferty

1

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Rynek Zygmunta Augusta 27,

16-300 Augustów

Psycholog

11

43.173,00 zł

Pedagog

11

Logopeda

4

Prawnik

11

Oligofreno-pedagog

11

2

BPR Consulting Paulina Zastróżna

ul. Radwańska 27/2u

90-540 Łódź

Psycholog

6

62.254,00 zł

Pedagog

2

Logopeda

2

Prawnik

6

Oligofreno-pedagog

2 

CZĘŚĆ II TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

  • część II: 1.998,00 zł brutto,

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Okres doświadczenia

(w latach)

Razem brutto wartość cz. II oferty

1

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Rynek Zygmunta Augusta 27,

16-300 Augustów

11

1.977,00 zł

2

Działalność usługowa „BALANS” Sylwester Ruszkowski

Wielka Wieś 4,

98-240 Szadek

4

2.209,00 zł

3

BPR Consulting Paulina Zastróżna

ul. Radwańska 27/2u

90-540 Łódź

6

2.720,00 zł

 

 

CZĘŚĆ III TRENING KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

  • część III: 1.998,00 zł brutto,

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Okres doświadczenia

(w latach)

Razem brutto wartość cz. III oferty

1

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Rynek Zygmunta Augusta 27,

16-300 Augustów

11

1.977,00 zł

2

BPR Consulting Paulina Zastróżna

ul. Radwańska 27/2u

90-540 Łódź

6

2.720,00 zł

 

CZĘŚĆ IV TRENING INTEGRACJI EMOCJONALNEJ

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

  • część IV: 1.782,00 zł brutto,

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Okres doświadczenia

(w latach)

Razem brutto wartość cz. IV oferty

1

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Rynek Zygmunta Augusta 27,

16-300 Augustów

11

1.773,60 zł

2

Działalność usługowa „BALANS” Sylwester Ruszkowski

Wielka Wieś 4,

98-240 Szadek

5

1.975,20 zł

3

BPR Consulting Paulina Zastróżna

ul. Radwańska 27/2u

90-540 Łódź

2

2.648,00 zł

CZĘŚĆ V TERAPIA TAKTYKALNA

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

  • część V: 1.926,00 zł brutto,

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Okres doświadczenia

(w latach)

Razem brutto wartość cz. V oferty

1

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Rynek Zygmunta Augusta 27,

16-300 Augustów

7

1.918,00  zł

2

BPR Consulting Paulina Zastróżna

ul. Radwańska 27/2u

90-540 Łódź

2

4.250,00 zł

CZĘŚĆ VI TRENING KOMUNIKACJI PARTNERSKIEJ

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

  • część VI: 1.782,00 zł brutto,

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Okres doświadczenia

(w latach)

Razem brutto wartość cz. VI oferty

1

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Rynek Zygmunta Augusta 27,

16-300 Augustów

11

1.773,60 zł

2

BPR Consulting Paulina Zastróżna

ul. Radwańska 27/2u

90-540 Łódź

2

2.648,00 zł

CZĘŚĆ VII INTEGRACJA SENSORYCZNA

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

  • część VII: 1.926,00 zł brutto,

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Okres doświadczenia

(w latach)

Razem brutto wartość cz. VII oferty

1

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Rynek Zygmunta Augusta 27,

16-300 Augustów

7

1.918,00 zł

2

BPR Consulting Paulina Zastróżna

ul. Radwańska 27/2u

90-540 Łódź

2

4.250,00 zł

CZĘŚĆ VIII TRENING KOMPETENCJI RODZICIELSKICH

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

  • część VIII: 1.782,00 zł brutto,

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Okres doświadczenia

(w latach)

Razem brutto wartość cz. VIII oferty

1

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Rynek Zygmunta Augusta 27,

16-300 Augustów

11

1.773,60 zł

2

BPR Consulting Paulina Zastróżna

ul. Radwańska 27/2u

90-540 Łódź

2

2.648,00 zł

CZĘŚĆ IX TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

  • część IX: 1.926,00 zł brutto,

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Okres doświadczenia

(w latach)

Razem brutto wartość cz. IX oferty

1

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Rynek Zygmunta Augusta 27,

16-300 Augustów

11

1.952,00 zł

2

BPR Consulting Paulina Zastróżna

ul. Radwańska 27/2u

90-540 Łódź

2

3.260,00 zł

CZĘŚĆ X COACHING RODZICIELSKI

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

  • część X: 2.772,00 zł brutto.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Okres doświadczenia

(w latach)

Razem brutto wartość cz. X oferty

1

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Rynek Zygmunta Augusta 27,

16-300 Augustów

11

2.772,00 zł

2

BPR Consulting Paulina Zastróżna

ul. Radwańska 27/2u

90-540 Łódź

2

4.312,00 zł

 

Dot. wszystkich części: wszyscy Wykonawcy zaakceptowali termin wykonania zamówienia i warunki płatności wskazane przez Zamawiającego w SIWZ.

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Kierownik

/-/

Agnieszka Kwiecińska

Strona internetowa powstała w ramach projektu Kobieta na plus
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright © 2008 - 2015 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.