Dzisiaj jest: Piątek 22 Października 2021 roku, Imieniny obchodzą: Abercjusz, Filip, Halka, Kordula, Kordelia, Przybysława, Sewer
Do końca roku zostało: 71 dni!

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W

BARGŁOWIE KOŚCIELNYM

OGŁASZA

NABÓR UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

„AKTYWNYM BĄDŹ !”

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE OSOBY:

 • ZAMIESZKAŁE NA TERENIE GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
 • KORZYSTAJĄCE ZE ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ
 • BEZROBOTNE ZAKWALIFIKOWANE DO III PROFILU POMOCY Z PUP
 • RODZINY PRZEŻYWAJĄCE TRUDNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
 • PREFEROWANE OSOBY KORZYSTAJĄCE Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

 • INDYWIDUALNE WSPARCIE DORADCZE
 • TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
 • TRENING KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH
 • TRENING INTEGRACJI EMOCJONALNEJ
 • TRENING KOMUNIKACJI PARTNERSKIEJ
 • TRENING KOMPETENCJI RODZICIELSKICH
 • TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI
 • TERAPIA TAKTYKALNA
 • INTEGRACJA SENSORYCZNA
 • COACHING RODZICIELSKI
 • INDYWIDUALNE WSPARCIE TRENERA PRACY
 • TRENING PRACY
 • PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
 • STAŻE ZAWODOWE
 • WSPARCIE FINANSOWE
 • ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD OSOBAMI ZALEŻNYMI W CZASIE TRWANIA FORM WSPARCIA ORAZ  ZAPEWNIENIE DOJAZDU DO MIEJSC REALIZACJI FORM WSPARCIA

ZGŁOSZENIA BĘDĄ PRZYJMOWANE W TERMINIE: 20.03.2017R. DO 31.03.2017R.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA  W SIEDZIBIE GOPS ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ: WWW.GOPS-BARGLOW.PL

TUTAJ DO POBRANIA:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PUNKT REKRUTACYJNY:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM,UL.AUGUSTOWSKA 47,

16-320 BARGŁÓW KOŚCIELNY

TEL. 87 642-40-92

Fundusze Europejskie


Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym informują, że będą realizowali projekt socjalny pn. Grupa wsparcia-Jej lepsze jutro, w okresie od: 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r.

Projekt skierowany jest do kobiet współuzależnionych, których partnerzy uzależnieni są od alkoholu. W ramach projektu oferujemy udział w Grupie wsparcia, zajęcia z psychologiem, terapeutą, prawnikiem oraz członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr tel.: (87) 64 24 092 lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Bargłowie Kościelnym.

Osoby odpowiedzialne za koordynowanie oraz realizację projektu: Urszula Buławko i Jolanta Haraburda.

„ Specjalistyczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin ”

Strona internetowa powstała w ramach projektu Kobieta na plus
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright © 2008 - 2015 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.